2º Bach – 2019 2020 – Calendario de recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores.

 

2º Bach – 2019 2020 – Calendario de recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores.

Clic aquí para acceder al calendario de exámenes.